Mansoft logo
×

VI STRÆKKER OS LÆNGERE...

Vi strækker os længere og tager det fulde ansvar for driften af din infrastruktur med vores Managed Service aftaler.

Vores Managed Service kompetencer

Vi tilbyder Managed Service ydelser indenfor tre kerneområder; Client Management, Infrastruktur og Hosting.

Behovet for at vedligeholde PC´ere og mobile enheder bliver stadigt større og opgaven er stor for en IT organisation. Mansoft har gennem de seneste 10 år været Danmarks førende spiller inden for Client Management. Derfor kan du trygt overlade styringen af dine enheder til os.

Vi vedligeholder og opdaterer dit SCCM- eller MDT-miljø, optimerer Intune, opdaterer jeres applikationer og sikrer at jeres samlede Deployment-miljø er state-of-the-art. Via faste processer kan vi på enkel vis holde jeres enheder opdaterede og samtidig give en sikkerhed for, at data behandles forsvarligt og i henhold til gældende regler.

Du kan desuden supplere med et pakke-abonnement, hvor vi vedligeholder og opdaterer alle virksomhedens applikationer med standardiserede installationspakker til brug i softwaredistributionssystemer (såsom Microsoft SCCM, Altiris, Capa Systems). Din software portefølje vil altid være up-to-date og af højeste kvalitet.

En aftale med Mansoft vil blandt andet indeholde følgende:

 • Vedligeholdelse af management platformen
 • Implementering af nye standarder som defineres i takt med at teknologier fornyes og forbedres
 • Vedligeholdelse af klientplatformen i form af Patch Management MS og tredjepart
 • Driver og BIOS vedligeholdelse
 • Software Life Cycle Management

Mansoft har i de seneste år cementeret og udbygget sine kompetencer og har Client Management specialister inden for følgende områder:

 • MEMCM, Configuration Manager
 • SoftwareCentral
 • Application Packaging
 • MS365
 • Office365
 • Intune/Autopilot
 • MDM (device management)
 • Azure
 • Windows10
 • Powershell, automatisering
 • Sikkerhed

Uanset om din IT infrastruktur (datacenter) er placeret hos jer selv (on-premise), i et hosting center eller i skyen (cloud), er opgaverne mange og komplekse. Infrastrukturen skal opdateres med de nyeste patches og udvikles med implementering af ny funktionalitet. Samtidig stilles der konstant større krav til, at IT leverer forretningsmæssig værdi.

Med Mansoft som din partner kan du sikre både vedligeholdelsen og udviklingen af din IT infrastruktur og transformationen mod en mere forretningsdrevet IT. Mansoft har infrastruktur specialister inden for blandt andet følgende områder:

 • Citrix Virtual Apps and Desktops
 • VMware vSphere & Horizon View
 • Microsoft Server Infrastruktur
 • Microsoft Hyper-V
 • Microsoft Remote Desktop Services
 • Veeam Backup & Replication
 • SMS passcode

Mansoft tilbyder et dokumenteret og professionelt hosting set-up. Mansofts datacentre, der lever op til internationale standarder, er udformet af eksperter med mange års praktisk erfaring med drift af topsikrede datacentre.

IaaS-miljøet er placeret i egne datacentre, og der sørges for fysisk og logisk sikkerhed samt strøm og køling. Begge datacentre overholder standarden for Tier-2, der er defineret af Uptime Institute. Alle datacentre overvåges fra et døgnbemandet Operation Maintenance Center (OMC). Enhver begivenhed eller alarm undersøges øjeblikkeligt.

Kontinuerlig strømforsyning sikres af redundante UPS’er og dieselgeneratorer. Ligeledes er køleanlæg redundante. Som en naturlig del af opbygningen af datacentrene, er de alle brandsikrede. Den fysiske sikkerhed er sikret med porte, hegn, vagtordning, alarmer og kontrolleret adgang med adgangskort og kode.

Som kunde kan du således være sikker på, at uvedkommende ikke får adgang til IaaS-miljøet. Hosting løsningen giver dig en optimal it-sikkerhed og –tryghed og en maksimal oppetid.

Vores servicekatalog

Læs mere om de respektive services nedenfor

ServiceDesk, 24/7

Med Mansoft som partner, sikres supporten af dine medarbejdere og driften af din IT infrastruktur. En driftsaftale med Mansoft giver dig og din organisation en sikkerhed for altid at kunne få hjælp i dagligdagen og i kritiske situationer.

Mansoft har i dag en veletableret ServiceDesk med både 1st og 2nd line service med base på Mansofts lokaliteter i Holte og Århus. ServiceDesk´en er dit Single Point of Contact (SPOC) og tilbydes både i almindelig kontortid (8-16) og udvidet kontortid (8-22) eller 24/7 året rundt.

Adgangen til ServiceDesk´en tilbydes via din egen kundeportal i ITSM systemet, via telefon og via mail. Mansoft kan ligeledes tilbyde en fremskudt 1st- eller 2nd line ServiceDesk placeret lokalt hos din virksomhed.

Tilbage til service katalog

ITIL & Service Management

Mansoft ønsker at give vores kunder en løsningsorienteret, transparent og pålidelig service. Vores Ticket System (TopDesk ITSM system) og de tilknyttede processer er baseret på ITILv3 rammeværket og indeholder de kundespecifikke SLA mål.

Mansoft´s ServiceDesk modtager, visiterer og løser henvendelser, herunder blandt andet:

 • Incidents (driftsforstyrrelser)
 • Service Requests (anmodninger/forespørgsler)
 • Changes (ændringer)

Alle henvendelser registreres og kategoriseres, så de bliver løst inden for de aftalte servicemål, hvilket betyder at fejl og forespørgsler altid bliver behandlet inden for det servicetidsrum og den reaktionstid, vi har aftalt.

Tilbage til service katalog

Service Delivery Management og rapportering

Mansoft har konstant fokus på, at driften af din virksomheds IT er optimal, dokumenteret og kontinuerligt forbedres i tæt samarbejde med dig. Dette sikres blandt andet via en Service Delivery Manager, der ligeledes sikrer, at de aftalte processer og samarbejdsprocedurer i forbindelse med drift, fejlretning og ændringshåndtering følges.

Vores Service Delivery Manager sørger for månedlig eller kvartalsmæssig driftsrapportering, der giver et overblik over udvikling og forbedringsmuligheder. Hos Mansoft får du og dine IT-ansvarlige login til vores kundeportal. Her kan du følge vores handlinger, tjekke dine åbne og lukkede sager, finde kontaktinformationer og hente måneds- og kvartalsstatistikker. Det giver gennemsigtighed til gavn for samarbejdet.

Tilbage til service katalog

Operational Services

Når Mansoft tager ansvaret for din kritiske infrastruktur, dine forretningsunderstøttende services og applikationer, bygger det på et fundament af kompetence, viden og erfaring. Vi ved, hvad det vil sige at sikre en stabil drift, høje oppetider og konstant være på forkant mod trusler udefra.

Vores løbende vedligehold er bygget op omkring et veldokumenteret driftshjul med kontinuerlige aktiviteter, herunder proaktiv overvågning af infrastruktur og services med udbedring af eventuelle fejl samt opdatering og patchning af systemer i forhold til nye features, stabilitet og sikkerhed.

Vores løbende drift af din IT infrastruktur bygges op omkring følgende services:

 • Overvågning/monitorering
 • Patch Management
 • Release & Deployment Management
 • Back-up
 • Asset Management
 • Capacity Management
 • User og Image Management (brugerhåndtering)
 • HW life cycle Management (håndtering af devices)
 • SW life cycle Management
Tilbage til service katalog

Rådgivning & optimering

Udover at supportere og vedligeholde din IT infrastruktur, vil et samarbejde med Mansoft altid inkludere effektiviseringer og løbende udvikling. Sammen med dig og din forretning arbejder vi med CSIs (Continual Service Improvements), der blandt andet kan indeholde ny teknologi, nye features, automatiseringer og procesforbedringer.

Mansoft rådgiver og er udførende i alle leverancens faser, fra analyse og design til implementering af projekter og til Managed Services.

Vi afholder tekniske workshops, vi holder dig opdateret på de tekniske roadmaps, vi foretager sikkerhedsanalyser, og har klare holdninger til styring og ”Governance” af din IT infrastruktur.

Tilbage til service katalog

Hvorfor Managed Services?

Der er gode, forretningsmæssige perspektiver for din virksomhed i at have en serviceaftale med Mansoft. Du kan fokusere på din virksomheds kernekompetencer, mens Mansoft sikrer en driftssikker og funktionsdygtig IT platform.

Mansoft servicerer i dag en lang række større private og offentlige virksomheder. I et samarbejde med Mansoft nyder du gavn af følgende fordele:

 • Du reducerer dine omkostninger via en transparent prismodel med faste og forudsigelige omkostninger

 • Du får adgang til de dygtigste specialister med færdigheder og ekspertviden, du ikke har in-house

 • Du får IT systemer, der altid er opdaterede og sikret mod trusler udefra

 • Du forbedrer dine medarbejderes tilfredshed med jeres IT systemer, der er altid er tilgængelige og opdaterede

Hvordan er Mansoft’s Managed Services anderledes?

Intet IT system er bedre end den service, der følger med. Der er mange udbydere af Managed Services. Mange købere oplever desværre, at leverancerne ikke lever op til det, de er blevet stillet i udsigt.

Når Mansoft overtager ansvaret for din IT infrastruktur og supporten af dine IT brugere, kan du forvente følgende:

 • Du kan sikre dig en kort bindingsperiode. Vi mener at det skal være frivilligt at samarbejde om hele eller dele af driften. Vi overholder, det vi har aftalt og du skal ikke bindes op på lange kontrakter, der ikke er til at komme ud af.

 • Du er sikker på, at der ikke kommer ekstraregninger – medmindre vi har haft dialog og givet håndslag på, at en given opgave ligger uden for den eksisterende aftale.

 • Du er sikret fuld transparens. Med en aftale hos Mansoft får du fuld transparens på den månedlige ydelse.

 • Du bliver hjulpet. Vi rådgiver og får det gjort. Du kan regne med, at vi altid finder den rette løsning, der modsvarer dine behov – og får leveret løsningen.

 • Du kan forvente en pragmatisk tilgang til samarbejdet. Du vil opleve, at vi vil løse eventuelle udfordringer for dig og sammen med dig.

Ring til os for at høre mere om dine muligheder +45 7020 5455

BLIV KONTAKTET