Mansoft logo
×

OM MANSOFT

Vi leverer rådgivning, konsulentydelser og softwareprodukter inden for Client Management, Application Management, Deployment, Server Management samt sikkerhed.

Hvem vi er

Mansoft A/S er en IT-konsulentvirksomhed, som er specialiseret indenfor Microsoft produkterne. Mansoft A/S leverer rådgivning, konsulentydelser og softwareprodukter inden for Client Management, Application Management, Deployment, Server Management samt sikkerhed.

I 2016 er Mansoft A/S fusioneret med EURO-CONSULT, et af Danmarks største IT-konsulenthuse. Det betyder at vi fremover samler vores konsulentaktiviteter i et fælles selskab, under navnet Mansoft A/S. Vores kunder vil opleve den samme gode service og kan benytte sig af en større produktportefølje.

Det vigtigste for vores aktiviteter er at skabe merværdi for kunderne. Vi stræber således efter at levere konsulentydelser og rådgivning, som bidrager til kundens forretningsudvikling. Det opnår vi ved at tage udgangspunkt i kundens nuværende situation, fremtidige planer og ønske om tilbagebetalingstid på IT-investeringer.

Vi ønsker at etablere længerevarende relationer, der er værdiskabende for såvel vore kunder som vor egen virksomhed. Vi er derfor fokuseret på at opretholde en stor kundetilfredshed og stræber efter, at vore kunder oplever os som en fleksibel og kompetent samarbejdspartner.

Vores konsulenter


Vi benytter os af egne fastansatte medarbejdere og har oparbejdet en stab af medarbejdere, der har arbejdet for os gennem mange år og som derved har tilegnet sig en både bred og dyb viden inden for mange områder. Vores specialister er som udgangspunkt alle certificerede inden for udvalgte produkt- og procesorienterede områder. Vi sørger for løbende opfølgning på konsulenternes kvalifikationer og ydelser og gennemfører periodisk kvalitetskontrol for at sikre jeres og konsulentens tilfredshed.

Alle vores medarbejdere har en ren privat straffeattest og en stor del af vore medarbejdere er eller har været godkendt til at arbejde hos kunder der kræver de højeste sikkerhedsgodkendelser.

I forbindelse med rekrutteringssamtaler med nye kandidater, bliver der lagt vægt på både kandidatens faglige kompetencer og personlige profil. Ved selve ansættelsen bliver begge disse områder vurderet og vi ansætter kun nye medarbejdere, som vi kan godkende på deres faglige og personlige kompetencer. Idet vi bruger fastansatte medarbejdere, vil det ofte være muligt at få den samme konsulent ud igen på et senere tidspunkt og derved spare tid og penge i forbindelse med opstart af et nyt forløb.

Størstedelen af vores IT-konsulenter er certificeret inden for et eller flere Microsoft-produkter, og er således enten MCP, MCSA eller MCSE.

Vi har assisteret en lang række af danske Top 250 virksomheder inden for den private såvel som offentlige sektor.

Konsulenttyper
  • IT-support og helpdesk konsulenter
  • Servicedesk konsulenter
  • Pakketeringskonsulenter
  • SCCM-konsulenter
  • Infrastruktur konsulenter
  • Server management og drift konsulenter


Kvalitetssikring
Vores kvalitetssikringskoncept har til formål at sikre en høj kvalitet af de ydelser, der leveres til vores kunder og at sikre det korrekte match mellem konsulentprofilen, kunden og opgaven.

Som standard bliver vores IT-konsulenter altid præsenteret face to face hos kunden, således at opgavens indhold og konsulentens muligheder for at kunne løse opgaven kan vurderes både af kunden og af konsulenten. Samtidig får begge parter, mulighed for at bedømme om de personlige kompetencer passer sammen.

I vores samarbejde med kunden er der tre parter: kunden, Mansoft A/S og konsulenten. For at sikre at alle får det optimale ud af samarbejdet, foretager vi løbende kvalitetsopfølgning hos både kunden og konsulenten, for at sikre at både konsulent og kunde er tilfredse med samarbejdet og at eventuelle udfordringer kan blive løst.

Samfundsansvar
Mansofts CSR politik og vores Code of Conduct for interne medarbejdere, tager udgangspunkt i Mansoft’s værdier. Mansoft arbejder med samfundsansvar både internt i virksomheden og eksternt i relation til omverdenen. Selskabet står ved sit værdigrundlag, som bygger på respekt for andre, frisind, rummelighed, tolerance og gennemsigtighed.

Mansoft har valgt at have FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne som omdrejningspunkt for sin CSR politik. FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder blev vedtaget af FN i 1948, og omfatter borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

MØD HOLDET BAG

Vores dygtige medarbejdere, sidder altid klar til at hjælpe dig.

Michael Vejlgård
Koncern Direktør
+45 40 33 33 36
micv@mansoft.dk
Henrik Binzer
Salgsdirektør
+45 29 38 65 25
hbi@mansoft.dk
Camilla Eberhard
Markedschef
+45 26 70 04 48
cel@mansoft.dk
Michael Brun
Markedschef
+45 70 20 54 55
mb@mansoft.dk
Karina Lilliendahl
Markedschef
+45 31 13 28 94
kali@mansoft.dk
Maria Hammerich Jensen
Markedschef
+45 81 44 76 10
marh@mansoft.dk
Martin Aasted Andersen
Markedschef
+45 31 51 04 21
maan@mansoft.dk
Christian Bundgaard
Markedschef
+45 31 71 54 36
chb@mansoft.dk
Sandra Sinkbæk Jensen
Salgskoordinator
+45 25 15 40 77
sand@mansoft.dk
Carl Johan Juul
Konsulentchef
+45 42 21 21 91
cjj@mansoft.dk
BLIV KONTAKTET