Case: DAB

DYGTIG SUPPORTER SKABTE TRYGHED FRA STARTEN

 

DAB er et administrationsselskab, der siden 1942 har administreret boliger for almene boligselskaber og kommuner i hele landet. DAB tager sig af alt fra administration af ventelister og udlejning til vedligeholdelse af boliger, ejendomme og grønne områder. DAB arbejder for beboerne, og sammen med boligselskaberne skaber de gode rammer for beboernes hjem ud fra værdierne: redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne.

DAB har 245 medarbejdere, der administrerer 390 boligafdelinger i samarbejde med 1800 frivillige beboerdemokrater.

Siden februar 2022 har DAB haft et samarbejde med Mansoft, idet DABs interne support ikke kunne følge med det antal opgaver, der kom ind. Det betød, at DAB i en periode havde behov for at sikre brugernes tilfredshed gennem rettidig support. Det gjorde de ved at få en supporter fra Mansoft, som primært kunne køre rundt til DABs ejendomskontorer rundt omkring på Sjælland og hjælpe brugerne med diverse IT-udfordringer.

 

”Vi fik en supporter fra Mansoft, som blot skulle have en ultrakort oplæring. Det var en virkelig god oplevelse med en supporter, der løftede fra starten, løste opgaver inden såvel som uden for selve opgave-scopet på trods af, at han ikke var helt færdiguddannet. Det skabte en tryghed fra starten” siger Henrik Nefling, IT-chef hos DAB.

 

Mansofts supporter hjalp med 1st level support, ”walk-in” hvor brugerne kom forbi og skulle have løst problemer med deres PC, samt ”walk-out” hvor der skulle køres ud og udføres support på forskellige lokationer.

One mission, one (and a half) man

Et arbejde i en supportafdeling, er ofte præget af hastere og her-og-nu opgaver – og det kræver en bestemt blanding af færdigheder, personlige værdier og egenskaber, at være supporter. Det er ikke nok bare at kunne det tekniske, man skal også kunne tale i øjenhøjde og være klar til at yde en service.

”Patrick gjorde arbejdet så godt, at vi valgte at forlænge aftalen i yderligere en måned, og vi ville med glæde have forlænget yderligere, men Patrick skulle tilbage på skolebænken” fortæller Henrik Nefling og han fortsætter ”Det var ikke bare den høje tekniske kvalitet, som Patrick udviste, men også at han var omgængelig, åben, frisk og pligtopfyldende.”

Det tager tid og koster penge at rekruttere nye medarbejdere. Og det kan særligt være dyrt at ansætte den forkerte. Det kan vi hjælpe dig med. Hos Mansoft har vi et klart mantra. Vi vil råde over de dygtigste IT-supportere på markedet. Derfor videreuddanner vi dem kontinuerligt, så de altid bærer rundt på ekstra kompetencer. Faktisk så ynder vi at sige, at du får 1½ IT-supporter, ved at vælge en medarbejder fra Mansoft.

 

BOOK ET INSPIRATIONSMØDE

MARTIN AASTED ANDERSEN

Markedschef
+45 31 51 04 21
maan@mansoft.dk

Kontakt mig