HOFOR har et tæt samarbejde med Mansoft omkring MSI-pakketering af software, levering af SCCM front-end systemet ”SoftwareCentral” samt levering af interim konsulenter i forbindelse med løbende projekter til opdatering og vedligeholdelse af HOFORs IT drift. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er det danske selskab, der forsyner størstedelen af hovedstadens kommuner med drikkevand, fjernvarme og bygas. HOFOR har ca. 1.300 klienter, og er derfor afhængige af at have et velfungerende IT system.

"Når vi har så mange klienter, er det Alpha Omega, at tingene kører som de skal, og at vi ikke skal bruge for lang tid på langsomme processer, og lange leveringstider." Peter Tvermoes - Head of Section, IT Support og Dennis Kaya - Client Management Specialist.

En leverandør skal være en samarbejdspartner

HOFOR skiftede til Mansoft som leverandør i 2013 efter et mislykkedes samarbejde med en tidligere leverandør.

"Der var for stor afstand mellem os og vores gamle leverandør. Vi havde ikke de samme forventninger til samarbejdet, og der blev ikke lyttet nok til vores ønsker, og forståelsen af vores forretning og behov var ikke stor nok. Dette er helt essentielt for mig som leder af IT-support, med ansvaret for klienterne i hele HOFOR, da vores virksomhed er fuldt afhængig af, at IT systemerne kører som de skal. Der var simpelthen for mange fejl og for lang leveringstid. Alt dette var med til at vi besluttede os for at skifte leverandør. En kollega talte positivt om Mansoft og gav mig kontakt til Andreas. Der gik ikke lang tid før Andreas og jeg blev enige om, at der skulle gøres noget ved problemet hurtigst muligt" Peter Tvermoes.

Mansoft og HOFOR har i samarbejdet sørget for at det meste af driften er blevet lagt tilbage ”in-house” i virksomheden, efter at have været outsourcet til anden leverandør. Det gør at HOFOR selv kan holde styr på, hvordan ressourcerne bliver fordelt og brugt optimalt, og at kvaliteten er kommet op på det niveau, der var nødvendigt for en stor virksomhed som HOFOR.

Fleksibilitet og kundeservice

Mansoft leverer kritiske MSI pakker til HOFOR. De bruger Softwarecentrals pakkebank, hvor de mest gængse og ikke-licensbaserede programmer bliver opdateret så snart der kommer en ny udgave eller opdatering af programmet fra udbyderen. "Softwarepakkerne kører som en leg. Hos vores gamle leverandør tog det ofte 1-2 uger fra en bestilling var sendt igennem, til vi modtog den færdige pakke. Blev der lavet fejl, gik der hurtigt en uge mere for at få rettet dette. Der blev ikke taget ansvar for de leverede produkter. Hos Mansoft får vi nærmest pakkerne leveret fra dag til dag, og fejlraten er langt lavere end før. Det er skønt, at der er så meget fleksibilitet og kundeservice hos Mansoft", Dennis Kaya - Client Management Specialist.

Tidsbesparende processer er lig med pengebesparende processer

HOFOR har også valgt at bruge Mansoft’s SoftwareCentral løsning. SoftwareCentral er et front-end system til Microsofts System Center Configuration Manager (SCCM). Denne løsning gør det let og overskueligt at gå i gang med store udrulningsprojekter, håndtering af mange klienter på en gang og daglig drift af SCCM serveren. HOFOR har 1.300 klienter, der skal styres centralt, hvilket giver SoftwareCentral en berettiget plads på HOFOR-kontoret.

”SoftwareCentral er med til at give en stabilitet i alt der sendes ud fra SCCM serveren til alle vores klienter. Det er mere sikkert, der bliver lavet færre fejl, hvilket er vigtigt når man arbejder rundt med rigtig mange klienter på en gang. Skal jeg eksempelvis geninstallere flere klienter på en gang, tog det i gamle dage ca. 6 timer, hvorimod det nu, med SoftwareCentral, kun tager 30 minutter. At udrulle nye softwarepakker hos klienterne, tog i gamle dage 15 min, men med SoftwareCentral kun 3 min. Det giver mig overskud i hverdagen, og tid til at fokusere på de andre steder i virksomheden hvor mine kompetencer skal bruges. Der er så mange virkelig brugbare features i SoftwareCentral, og det fede er at det rent faktisk virker!”, Dennis Kaya.