Vi kan ikke komme uden om det - IT udvikler sig konstant og ikke mindst i en eksponentiel kurve. Denne konstante udvikling gør det ikke nemmere at drifte og vedligeholde jeres IT-infrastruktur. Tværtimod bliver systemerne mere og mere komplekse og det er derfor svært - og ikke mindst dyrt, at skaffe mandskab med de nyeste viden, kompetencer og uddannelse.

Selvom der kan være mange opgaver som overvågning, opdateringer, backup m.v., der kan løses hver dag af eget personale, vil der som oftest stadig være specielle systemer som kræver uddannet personale med den nyeste viden. Her opstår behovet for specialiseret mandskab, der kan tage fra i blandt andet spidsbelastningsperioder – altså en ekspert der kender systemerne ud og ind. Der kan omvendt også være behov for et sæt ekstra hænder til de daglige opgaver i IT-afdelingen, som kan hjælpe med de opgaver, der er blevet nedprioriteret i jeres travle hverdag.

Vil du vide mere? Skriv til os

Lad os tage os af de daglige driftsopgaver

Med en IT-driftskonsulent fra Mansoft A/S udnytter I jeres egne ressourcer optimalt, og lader os være de ekstra hænder til de daglige driftsopgaver – uanset om systemet er nyt, komplekst eller om det mangler mandskab til helt almindelig drift.

Vi mener at de menneskelige værdier og kemien mellem jer og driftskonsulenten er mindst lige så afgørende som konsulentens faglige kompetencer. Derfor er vores konsulenter fastansatte, hvilket betyder, at vi kender deres styrker og svagheder og dermed kan matche dem efter jeres behov, samt sikre en god kemi. På denne måde får I mulighed for at udnytte egne ressourcer, der hvor det giver mening for jer.

Vores driftskonsulenter har omfattende viden og erfaring med:

  • Client Management
  • Server management og virtualisering
  • Cloud og Datacenter Services
  • Identitet og sikkerhed
  • Microsoft 365 og Office 365
  • Application management og softwarepakketering
  • Scripting og programmering