Når Mansoft tager ansvaret for din kritiske infrastruktur, dine forretningsunderstøttende services og applikationer, bygger det på et fundament af kompetence, viden og erfaring. Vi ved, hvad det vil sige at sikre en stabil drift, høje oppetider og konstant være på forkant mod trusler udefra.

Vores løbende vedligehold er bygget op omkring et veldokumenteret driftshjul med kontinuerlige aktiviteter, herunder proaktiv overvågning af infrastruktur og services med udbedring af eventuelle fejl samt opdatering og patchning af systemer i forhold til nye features, stabilitet og sikkerhed.

Vores løbende drift af din IT infrastruktur bygges op omkring følgende services:

  • Overvågning/monitorering
  • Patch Management
  • Release & Deployment Management
  • Back-up
  • Asset Management
  • Capacity Management
  • User og Image Management (brugerhåndtering)
  • HW life cycle Management (håndtering af devices)
  • SW life cycle Management