Case: HERLEV KOMMUNE

PROAKTIV SUPPORTER DÆKKEDE AKUT BEHOV FOR IT-KOMPETENCE

 

Herlev Kommune ligger i Region Hovedstaden og dækker et område på 12 km². Kommunens seks centre og to stabe ledes af kommunaldirektøren og to direktører. Staben for IT, Personale og Økonomi har ansvar for interne funktioner, der understøtter fagcentrenes drift. Staben omfatter IT og Digitalisering: Monopolbrud og offentlig digitalisering, IT-kontraktstyring, IT-sikkerhed, IT-beredskab, support til ca. 1.800 brugere, fordelt på 40 lokationer, drift af 130 servere, telefoni og netværk, 220 forskellige IT-systemer, help desk, brugeroprettelser, nye IT-systemer m.m.

Siden juli 2023 har Herlev Kommune haft et samarbejde med Mansoft, da Herlev Kommune havde et gap mellem ansættelser i deres IT-afdeling og derfor et akut behov for kompetente hænder i denne interimsperiode. Valget faldt på Mansoft til levering af en ekstern IT-konsulent, idet Kim Nygård Christoffersen, IT- og Digitaliseringschef for Herlev Kommune havde kendskab til Mansoft og Martin Aasted Andersen, Markedschef hos Mansoft, fra sit tidligere job som IT- og Digitaliseringschef i Stevns Kommune.

Herlev Kommune fik en supporter fra Mansoft ud til at hjælpe med fix af printere og anden hardware, wiping af PC'er, 1st, men også 2nd level support i form af; walk-ins- og outs, telefon, mail m.m. samt oplæring af nye medarbejdere og overlevering af viden.

 

”Rune var meget proaktiv og vidende om de klassiske IT-supportdiscipliner, så spørgsmålet er snarere, hvad lavede han ikke. Rune udførte en bred vifte af IT-supportopgaver på forskellige lokationer” fortæller Kim Nygård Christoffersen, IT- og Digitaliseringschef for Herlev Kommune og fortsætter. ”Rune hjalp os fra d. 25/7 og frem til d. 20/10 2023, og derudover stillede Mansoft også med supporter, Tobias, som med meget kort varsel hjalp os deltid fra primo august til ultimo september.”

 

Et arbejde i en IT-afdeling, er ofte præget af hastere og her-og-nu opgaver – og det kræver en bestemt blanding af færdigheder, personlige værdier og egenskaber, at være supporter. Det er ikke nok bare at kunne det tekniske, man skal også kunne tale i øjenhøjde og være klar til at yde en service.

Herlev Kommunes samarbejde med Mansoft forløb i 4 måneders tid, fra juli til oktober 2023 – så et umiddelbart kort, men frugtbart samarbejde, som forhåbentlig ikke er slut.

 

En livline til de uforudsete situationer

I erhvervslivet ved vi, at uforudsete situationer kan opstå når som helst. Din udfordring kunne eksempelvis være, at I mangler mandskab og har behov for midlertidig arbejdskraft grundet opsigelser, sygdom, backlog, spidsbelastninger m.v., at I mangler de rette kompetencer og ønsker ikke at bruge tid og ressourcer på at opbygge en specialistkompetence på området eller, at I søger midlertidig assistance til engangsprojekter.

Kunne du tænke dig en sikkerhed for hurtig hjælp, når behovet for en IT-konsulent pludseligt opstår? Med FastTrack fra Mansoft, er du altid forberedt til at tilpasse dit team, når hverdagen bringer nye udfordringer.

Tilmeld dig og nyd følgende fordele:

  • Få øjeblikkelige kandidatforslag uden ventetid
  • Bliv vores absolutte prioritet hver gang
  • Altid en dedikeret kontaktperson, der forstår dine unikke behov

Registrer dig her, og få en livline i de uforudsete situationer 👉 Mansoft FastTrack

 

BOOK ET INSPIRATIONSMØDE

MARTIN AASTED ANDERSEN

Markedschef
+45 31 51 04 21
maan@mansoft.dk

Kontakt mig