Vi udvikler og uddanner vores medarbejdere

En god forretning kræver dygtige medarbejdere og loyale kunder.

Disse 2 ting hænger uløseligt sammen! Vi får ikke de gode kunder uden dygtige medarbejdere og vi kan ikke ansætte eller fastholde dygtige medarbejdere, hvis vi ikke har gode kunder.

IT udvikler sig eksponentielt og hvis du ikke følger med, kan din ekspertise som IT-medarbejdere være utilstrækkelig på et splitsekund. Derfor er certificeringer og efteruddannelse på IT-området vigtigere end nogensinde.

MANSOFT ACADEMY

MANSOFT ACADEMY er vores eget uddannelseskoncept, der er rettet mod både de medarbejdere, der vil bruge tid og kræfter på at blive bedre inden for et givet område og de medarbejdere, der blot vil vedligeholde og forny sine kompetencer.

Det er baseret på den enkelte medarbejders kompetenceniveau, ønsker for fremtiden, samt vores forventninger til behov i vores fremtidige levering af konsulentydelser og projekter. Vores uddannelsessystem har til formål at give vores medarbejdere mulighed for at dygtiggøre sig og dermed også mulighed for på sigt at få mere udfordrende opgaver.

Det skaber værdi for både vores medarbejdere, for Mansoft og for vores kunder.

Gennem Mansoft Academy får alle vores fastansatte konsulenter og supportere mulighed for at uddanne sig inden for vores kerneområder.

Bliv Microsoft certificeret

Mansoft er et Microsoft konsulenthus og vi ønsker at bibeholde og udvide det Microsoft Partnerskab vi allerede har. Derfor er det et krav, at vores konsulenter løbende certificeres, og at de konsulenter der allerede er Microsoft certificerede vedligeholder deres certificeringer når Microsoft kræver dette.

Mansofts kerneområder er:

  • Support
  • IT Infrastruktur
  • Endpoint Management
  • Azure
  • Microsoft 365
  • Application Management

Vi tilbyder derfor alle konsulenter og supportere, der ønsker at bruge tid og yde en indsats, at blive certificeret indenfor Microsofts teknologier.

Vi belønner din indsats

Når du benytter din fritid eller gør en ekstra indsats for at dygtiggøre dig inden for dit område vil vi naturligvis belønne dig. Vi ved, at din indsats hjælper os med at opretholde vores kompetencer og er med til at udvide de partnerskaber vi har.

Derfor har vi implementeret et bonusprogram, der belønner dig, når du gennemfører kurser, test og certificeringer.

TEC Certificeret Uddannelsespartner

Hos Mansoft interesserer vi os for fremtidens arbejdskraft og for, hvordan vi kan være med til at hjælpe og skabe værdi for elever og fremtidige kolleger.

Vi er derfor certificeret uddannelsespartner til TEC, da udgangspunktet for samarbejdet er en fælles interesse for fremtidens arbejdskraft og vejen derhen, som blandt andet går via TECs uddannelsesmiljøer.

Se alle vores ledige stillinger

Se vores ledige stillinger